Sert yüzey modelleme oluşturma işlemidir 3D modeller sert, köşeli yüzeylere sahip nesnelerin. Bu tür modelleme genellikle metal, plastik veya diğer insan yapımı malzemelerden yapılmış nesneler için kullanılır.

Sert yüzey modellemenin asıl zorluğu, canlandırılması ve işlenmesi kolay, doğru, temiz ağlar oluşturmaktır. Bu, özellikle çok sayıda küçük ayrıntıya sahip karmaşık nesneler için zor bir iş olabilir. 3B modelleme araçları, şekillendirme araçları ve ağ düzenleme araçları dahil olmak üzere, süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek bir dizi yazılım programı ve araç vardır.

Sert yüzey modellemeye yaklaşmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan biri, temel formları oluşturmak için ilkel şekilleri kullanmak ve daha sonra bunlara ayrıntı eklemektir. Bir diğeri ise tüm nesneyi detaylı bir şekilde sıfırdan modellemektir.

İlk durumda, bir küple başlayabilir ve ardından nesnenin temel şekillerini oluşturmak için ekstrüzyon ve diğer araçları kullanabilirsiniz. Daha sonra alanlar açarak, çıkıntılar ve diğer özellikler ekleyerek nesneye ayrıntı ekleyebilirsiniz.

İkinci durumda, nesnenin tel çerçevesini oluşturarak ve ardından ona ayrıntı ekleyerek başlarsınız. Bu, tel çerçeveye köşeler ve kenarlar ekleyerek ve ardından ayrıntıyı şekillendirerek yapılabilir.

Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları vardır. İlk yaklaşım daha verimlidir çünkü temel şekilleri hızlı bir şekilde oluşturabilir ve onlara ayrıntı ekleyebilirsiniz. İkinci yaklaşım daha doğrudur çünkü nesneyi sıfırdan ayrıntılı olarak modelliyorsunuz. Ancak daha fazla zaman alabilir.

Blender’da Sert Yüzey modelleme

Sert yüzeyli bir nesneyi modellemeye başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Blender.

Öncelikle Blender’da temel şekillerin nasıl oluşturulacağını anlamalısınız. İkinci olarak, şekillerinize karmaşıklık katmak için değiştiricileri nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir. Son olarak modellerinize ayrıntı eklemek için dokuları nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Basit bir küp oluşturarak başlayalım. Küp oluşturmak için Shift+A tuşlarına basın, Ekle’yi ve ardından Küp’ü seçin.

Daha sonra küpümüze biraz ayrıntı eklememiz gerekiyor. Bunu yapmak için bir değiştirici kullanacağız. Değiştirici, şekillerinize karmaşıklık eklemenizi sağlayan bir araçtır. Blender’da birçok farklı türde değiştirici vardır. Bu eğitim için Bevel değiştiricisini kullanacağız.

Bir değiştirici eklemek için Shift+A tuşlarına basın, Ekle’yi ve ardından Değiştirici’yi seçin.

Ardından Eğim değiştiriciyi seçin ve ardından küpün üzerine tıklayın.

Eğim değiştiricisi küpe eğimli bir kenar ekleyecektir. Eğimin boyutunu değiştirmek için Eğim Derinliği kaydırıcısını ayarlayın.

Şimdi küpümüze bir doku ekleyelim.

Öncelikle yeni bir resim dosyası oluşturmamız gerekiyor.

Menü çubuğunda Dosya > Yeni’ye gidin.

Yeni pencerede genişlik ve yüksekliği 512×512 olarak ayarlayın.

Gelişmiş sekmesine tıklayın ve Formatı PNG olarak ayarlayın.

Dosyayı “textures/cube.png” olarak adlandırın.

Şimdi dokuyu küpümüze ekleyelim.

3B Görünümde küpü seçin.

Özellikler panelinde Dokular sekmesine ilerleyin.

Yeni düğmesine tıklayın ve dokular/cube.png dosyasını seçin.

Doku küpe uygulanacaktır.

Maya’da Sert Yüzey Modelleme

Bu eğitimde sert yüzeyli bir nesnenin nasıl modelleneceğini öğreneceksiniz. Maya. Maya’nın ilkel araçlarını kullanarak nesnemiz için temel bir şekil oluşturarak başlayacağız. Temel şekil oluşturulduktan sonra Maya’nın modelleme araçlarını kullanarak nesneye ayrıntı eklemeye başlayacağız. Ayrıca Maya’nın pürüzsüz aracını kullanarak nesnemizde nasıl pürüzsüz bir yüzey oluşturacağımızı da öğreneceğiz.

 1. Yeni bir Maya dosyası oluşturarak ve çokgen küp temel öğesini seçerek başlayın.
 2. Küp şekli oluşturmak için ızgaraya tıklayın ve sürükleyin.
 3. Küp hâlâ seçili durumdayken Değiştir sekmesine gidin ve Genişlik ve Yükseklik değerlerini 10 olarak değiştirin.
 4. Küpün üst yüzünü seçin ve silin.
 5. Küpün kalan yüzlerini seçin ve silin.
 6. Oluştur sekmesine gidin ve ilkel düzlemi seçin.
 7. Düzlem şekli oluşturmak için ızgaraya tıklayın ve sürükleyin.
 8. Düzlem hâlâ seçili durumdayken Değiştir sekmesine gidin ve Genişlik ve Yükseklik değerlerini 10 olarak değiştirin.
 9. Düzlem hala seçili durumdayken Mesh menüsüne gidin ve Smooth’u seçin.
 10. Oluştur sekmesine gidin ve silindir temel öğesini seçin.
 11. Silindir şekli oluşturmak için ızgaraya tıklayın ve sürükleyin.
 12. Silindir hala seçiliyken Değiştir sekmesine gidin ve Yarıçapı 5 olarak değiştirin.
 13. Silindirin üst yüzünü seçin ve silin.
 14. Silindirin kalan yüzleri seçiliyken bunları silin.

Zbrush’ta Sert Yüzey modelleme

Zbrush’ta sert yüzey modellemeye yaklaşmanın birçok yolu vardır. Bu derste basit bir robot oluşturmak için Dam standart fırçasını kullanacağız.

 1. Zbrush’ta yeni bir belge oluşturarak ve Dam standart fırçasını seçerek başlayın.
 2. Ana menüde Geometri>PolyMesh Oluştur seçeneğini seçin ve bir küre oluşturun.
 3. Taşıma fırçasına geçin ve küreyi orijinal boyutunun yaklaşık %60’ına kadar ölçeklendirin.
 4. Ana menüde Alt Araç>Polymesh’e Dönüştür’ü seçin ve ardından orijinal küreyi silin.
 5. Dam standart fırçasına geçin ve robotu şekillendirmeye başlayın.
 6. İşiniz bittiğinde Kil Oluşturma fırçasına geçin ve bazı ayrıntılar ekleyin.
 7. İşiniz bittiğinde Standart fırçaya geçin ve bazı son ayrıntıları ekleyin.
 8. İşiniz bittiğinde modeli 3B dosya formatına aktarmak için Zapplink fırçasını kullanın.

Sert Yüzey Modelleme Fikirleri

 1. Kapı, masa veya sandalye gibi sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.
 2. Sert yüzeyli bir nesne oluşturmak için farklı modelleme tekniklerini deneyin.
 3. Çeşitli malzemeleri kullanarak sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.
 4. Anatomik olarak doğru olan sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.
 5. Son derece ayrıntılı, sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.
 6. Basılması kolay, sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.
 7. Montajı kolay, sert yüzeyli bir nesnenin modelini oluşturun.

Sert Yüzey Örneği

Sert yüzey, girintiye karşı yüksek dirence sahip bir malzemedir. Bu, yüzeyde bir izlenim bırakmanın zor olduğu anlamına gelir. Sert yüzeyler genellikle güçlü ve dayanıklıdır. Sert yüzeylerin bazı örnekleri metal, taş ve camdır.Source link